หมวดหมู่สินค้า

ความสุขของคุณ

คือภารกิจของเรา

ASTROGLIDE ได้คิดค้นสูตรเจลหล่อลื่นที่หลาก หลายที่เหมาะสำหรับคุณเหมาะสำหรับทุกโอกาส ไม่ว่าจะใช้เพื่อกิจกรรมรักในห้องนอน ในน้ำ หรือใช้ร่วม กับของเล่นอื่นๆ

ความมุ่งมั่นของ ASTROGLIDE

ASTROGLIDE ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรฐาน ISO, GMP, QSR และอื่นๆ อีกมากมาย

รับประกันความพึงพอใจ 100%

สินค้าASTROGLIDEผลิตจากส่วนผสมที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า หากพบว่า สินค้าไม่ตรงตามความต้องการ กรุณาแจ้งฝ่ายบริการ ลู ก ค้ า โทร . 0 6 5 5 2 9 9 5 5 4 ห รื อ sales@astroglidethailand.com sales@astroglidethailand.com